skip to Main Content

Stap voor stap begeleiden we je bij de bewustwording van onbewuste emoties en belemmerende overtuigingen.

Visie

Wij gaan uit van de zienswijze dat onbewuste, verdrongen emoties met aanverwante belemmerende overtuigingen de belangrijkste oorzaak zijn van het ontstaan en in stand houden van onbegrepen lichamelijke en mentale klachten. Ook als deze klachten zeer ernstig en al jarenlang aanwezig zijn. Onbegrepen klachten zijn daarmee wel degelijk ‘te begrijpen’ en veelal ook op te lossen.

Het traject dat wij aanbieden gaat dan ook nadrukkelijk over herstel van onbegrepen klachten en niet over ‘ermee leren leven’, zoals vaak bij programma’s in de reguliere gezondheidszorg.

Werkwijze

1. Duidelijkheid of een emotionele oorzaak waarschijnlijk is

Een breuk, infectie of tumor veroorzaakt verklaarbare (pijn) klachten. Deze zullen door medisch onderzoek worden aangetoond. De oorzaak is dan duidelijk en een medische behandeling noodzakelijk. Het is voor ons dan ook belangrijk dat je klachten medisch onderzocht zijn en er geen sprake is van lichamelijk letsel.

Er is niks stuk

Veel vaker komt het voor dat uit medische onderzoeken wel iets naar voren komt, maar niet voldoende om je klachten geheel te verklaren. Dit komt heel vaak voor. Door aanhoudende, verhoogde spierspanning kunnen onbegrepen klachten veranderingen in je lichaam veroorzaken. Er is echter niks ‘stuk’ in je lijf. Het gaat vaak om ‘storingen’ binnen het limbisch systeem die omkeerbaar en daarmee herstelbaar zijn. De kans dat er verdrongen emoties en onbewuste overtuigingen aan medisch onbegrepen klachten ten grondslag liggen is groot. Tijdens het kennismakingsgesprek gesprek zullen we hier uitgebreid bij stilstaan.

Wil je kijken hoe groot bij jouw de kans is dat mentaal-emotionele factoren je klacht(en) in stand houden? Doe de test. 

2. Bewust maken, doorvoelen en verwerken van verdrongen emoties en belemmerende overtuigingen

Dit is de belangrijkste pijler van ons traject. We helpen je bij het bewust worden, erkennen en doorvoelen van onbewuste emoties en aanverwante belemmerende overtuigingen. Hoe was de situatie rondom de start van je klacht? Was er sprake van een gebeurtenis die spanning of stress opriep? Of heb je helemaal geen last van stress? Ook dat is mogelijk. Heb je eerder last gehad van onbegrepen klachten? We gaan  kortom luisteren naar jouw verhaal.

Vaak speelt bij onbegrepen klachten een lading vanuit het verleden mee. Welke ervaringen uit het verleden, specifiek je kindertijd, hebben bijgedragen aan het verdringen van emotie? De verdrongen emotie is meestal gerelateerd aan een specifiek verlangen, zoals de wens om gehoord, gezien of gewaardeerd te worden. Velen van ons hebben zich als kind afgewezen en alleen gevoeld. Tot welke onbewuste overtuigingen en pijnlijke emotionele lading heeft dit geleid?

Wat heeft jouw lichaam te vertellen?

Door te focussen op wat in je lichaam aanwezig is kan de klacht zich als het ware ‘ontvouwen’. Wat heeft jouw lichaam jou te vertellen? Mag je voelen wat er is? We begeleiden je bij het ontrafelen van je klacht tot op het diepste niveau.

De praktijk leert dat als verdrongen emoties erkend, doorvoeld en verwerkt worden en er inzicht is verkregen in belemmerende overtuigingen, onbegrepen lichamelijke en mentale klachten geheel verdwijnen of sterk verminderen.

3. Doorbreken van angst

Angst speelt een belangrijke rol bij aanhoudende klachten. Uit angst voor klachten kunnen mensen allerlei activiteiten of situaties gaan vermijden. Zo verkleinen ze hun leefwereld.

Ook kan er een overtuiging ontstaan dat een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld wandelen, meer pijn veroorzaakt. En vaak komt er dan ook meer pijn. Dit heet vanuit de gedragswetenschappen ‘conditionering’. Het betekent dat er in de hersenen verbindingen worden gelegd tussen ‘pijn’ en ‘wandelen’. Er ontstaan zogenaamde ‘pijn-paden’. Het goede nieuws is, dat deze paden omkeerbaar zijn en daarmee te ontdoen van pijn.

Angst creëert spanning in je lichaam. Spanning die ervoor zorgt dat lichamelijke klachten in stand worden gehouden of verergeren.

Hieronder beschrijven we een aantal specifieke angsten:

  • Angst om te voelen

Je kunt bang zijn om af te dalen in je gevoel. Niet voor niks ben je er wellicht lange tijd met een boog omheen gefietst. Toch is stilstaan bij je gevoel van essentieel belang. Eigenlijk kom je er dan altijd achter ‘dat olifanten muizen blijken te zijn’. Zoals bij Annet (54) die vanaf haar kindertijd last had van migraine:

‘Tegenwoordig ‘vecht’ ik niet meer tegen de migraine. Ik voel mij er niet langer slachtoffer van. Ik durf nu ook mijn eigen donkere kant beter onder ogen te zien en heb ervaren dat angsten die leken op olifanten, muizen bleken te zijn. Sindsdien is de migraine met tweederde afgenomen. En waar ik nog niet zo lang geleden zoveel pillen slikte dat ik er hoofdpijn van kreeg (medicatie afhankelijke hoofdpijn) slik ik nu, indien nodig, nog maar de helft van een tablet.’

Niettemin vraagt het moed om je open te stellen voor ‘voelen’.

  • Angst voor de toekomst

Onmacht over het niet kunnen vinden van een medische oorzaak – ‘Ik heb zoveel last van mijn lichaam; er moet wel iets medisch aan de hand zijn!’ – veroorzaakt frustratie, verdriet en angst. Als niemand je precies kan vertellen wat er aan de hand is, worden angstgedachten aangewakkerd.

Gedachten als: ‘Hoe moet het nu verder? Misschien word ik wel afhankelijk van anderen, dat wil ik niet! Ik ben vast een slechte partner, moeder, vader, collega, dochter, zoon, vriend of vriendin enz.’ Je klachten kunnen zo verergeren dat je bang bent om arbeidsongeschikt te raken, of misschien ben je dat al en ben je bang om nooit meer beter te worden. Ook een burn-out, depressie, of financiële zorgen liggen angstig op de loer.

Van onmacht naar kracht

Wij helpen je bij het doorbreken van deze angstgedachten door je de regie over je eigen leven terug te geven. We laten je ervaren wat angst in je lichaam doet en onderzoeken je gedachten op ‘waarheid’. Zo kun je een direct verband ervaren tussen het aanhouden of verergeren van je klacht(en) en angstgedachten. In plaats van ‘onmachtig’ krijg je inzicht en word je ‘krachtig’.

  • Angst om het verkeerde te doen

Ook de aanpak die wij voorstaan kan twijfel en angst oproepen: ‘Wat als artsen iets over het hoofd hebben gezien en er toch iets puur lichamelijks aan de hand is? Wat als ik met deze aanpak mijn lichaam schaad?’

Daarvoor kan het helpen om meer te lezen, te bekijken en te beluisteren over deze aanpak. In binnen- en buitenland wordt onze zienswijze door duizenden artsen, therapeuten en wetenschappers onderschreven en er komen er steeds meer bij. Daarnaast bestaan er talloze succesvolle cliëntverhalen. Bekijk onze ervaringsverhalen, films en boeken tips. Op het informatieplatform ‘de pijn voorbij’ van Stichting Emovere zijn nog veel meer ervaringsverhalen te lezen. Daarnaast is er op deze website veel (wetenschappelijke) kennis beschikbaar via de pagina kennisbronnen.

  • Ik heb last van mijn klacht omdat…

Het brein kan heel inventief zijn in het verzinnen van redenen voor het hebben van een fysieke of mentale klacht. Juist omdat een onbegrepen klacht medisch niet (geheel) te verklaren is, doet het brein zijn best om hier iets op te ‘vinden’. Het wil het verlies aan controle herstellen en zoekt houvast.

Zo hebben mensen last van klachten omdat: ‘het weer slecht is voor mijn klacht, ik op een verkeerde stoel zit, teveel achter mijn pc zit, op een slecht matras lig, te weinig slaap, ongezond eet, ongezond leef, mijn lichaam slijt, migraine in de familie zit, iets zwaars heb getild, een verkeerde beweging heb gemaakt, mijn lichaam verzwakt is, er problemen zijn op mijn werk, er problemen zijn binnen mijn familie, gestart ben met sporten, gestopt ben met sporten’ enz.

De triggers

Bij al deze redenen is het zaak om uit te zoeken wat er precies aan de hand is. Het gaat hier meer om ‘triggers’ die onbewust raken aan verdrongen emoties en overtuigingen dan om oorzaken.

  • Natuurlijk kan het zijn dat je iets zwaars tilde en het daarbij in je rug schoot, maar op een ander moment tilde je wellicht ook iets zwaars en schoot het niet in je rug, dus waarom nu wel?
  • ‘Slijtage’ is een veelgehoorde diagnose. Elk lichaam wordt ouder en ‘slijt’, maar bij verreweg de meeste mensen verloopt dit proces zonder pijn. Waarom zou dat bij jou anders zijn?
  • Binnen je familie kan migraine of een andere ziekte inderdaad veel voorkomen, maar niet al je familieleden zullen hier last van hebben, dus waarom jij wel?

4. Verankeren van inzicht

Klachten kunnen in de toekomst opnieuw de kop op steken. Zo behouden ze een soort van ‘signaalfunctie’.

Als een klacht zich opnieuw aandient is dat een teken dat er ergens iets niet gevoeld mag worden. Het is dan van belang om jezelf opnieuw vragen te stellen als: Wat raakt mij op dit moment? Mag mijn gevoel er zijn? Door je klacht op deze manier, zonder angst, te benaderen, wordt het een waardevolle ‘alarmbel’. Het vervolgens opnieuw doorvoelen van je emoties en onderzoeken van je belemmerende overtuigingen kan ervoor zorgen dat je klacht(en) snel weer wegvallen. Soms is het nodig om hier opnieuw begeleiding bij te zoeken. Het op deze manier omgaan met je klachten zorgt voor een gezonder, ruimer en lichter leven.

Wij begeleiden je bij je eigen onderzoek en daarmee het blijvend angstvrij omgaan met je klachten.

Lees hier verder over een traject bij Nieuw Licht op Herstel.

OVERIG

CONTACT

> info@nieuwlichtopherstel.nl
> 06 23464522

Back To Top