skip to Main Content

Trajectduur: Gemiddeld zijn er 3 tot 12 sessies nodig voor herstel van onbegrepen lichamelijke of mentale klachten.

Een traject bij Nieuw Licht op Herstel

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Bij aanmelding zullen we je een uitgebreid digitaal inschrijfformulier toesturen. Naar aanleiding van dit formulier plannen we een vrijblijvend telefonisch gesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we de mogelijk mentaal-emotionele factoren. Op deze manier kunnen we samen de afweging maken of dit traject bij jou en je klacht(en) past.

Trajectduur

Een traject van Nieuw Licht op Herstel bestaat uit sessies van ± 1,5 uur.  Gemiddeld zijn er drie tot twaalf sessies nodig voor herstel van onbegrepen lichamelijke of mentale klachten. De duur van een traject ligt meestal tussen de drie en vijf maanden, maar de werkelijke duur bepaal jezelf. Daarbij is het belangrijk om niet te focussen op je klacht, maar op je emoties en persoonlijke ontwikkeling. Bekijk hier onze tarieven.

Begeleiding

Binnen het traject word je wisselend begeleid door Michael Hulst en Petulia van Tiggelen. Petulia zal doorgaans het telefonische gesprek met je voeren en ook de eerste sessie begeleiden. Met Michael maak je kennis tijdens de tweede sessie. Zo zal het contact tussen hen om en om verlopen.

Observatie en integratieopdrachten

Tussen de sessies door krijg je persoonlijke observatie en integratieopdrachten mee naar huis. Op deze manier stemmen wij op iedereen individueel af. De opdrachten zijn gericht op bewustwording door zelfonderzoek. Je gaat waarnemen in welke situaties je klachten verergeren en leert je klachten op een andere manier te benaderen.

‘Door het observeren van de samenwerking tussen lichaam en geest begon mijn herstel. Daarbij ervoer ik hoe ik in mijn lichaam spanning opbouwde en welke overtuigingen, die niet op ‘waarheid’ bleken te berusten, daaraan ten grondslag lagen. Ik ging beter voelen wat ik nodig had en kreeg ook weer het vertrouwen om daarnaar te handelen.’
Joyce, hersteld van een burn-out.

Lees hier meer over ons.

OVERIG

CONTACT

> info@nieuwlichtopherstel.nl
> 06 23464522

Back To Top