skip to Main Content

Tarieven Nieuw Licht op Herstel

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Bij aanmelding zullen we je een uitgebreid digitaal inschrijfformulier toesturen. Naar aanleiding van dit formulier plannen we een gratis, vrijblijvend telefonisch gesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we de mogelijke mentaal-emotionele factoren en maken samen de afweging of dit traject bij jou en je klacht(en) past.

Verwijzing door arts of therapeut
Artsen en therapeuten die naar Nieuw Licht op Herstel doorverwijzen houden we, in samenspraak met de cliënt, graag op de hoogte van het proces. Op dit moment worden de trajecten van Nieuw Licht op Herstel niet vergoed door verzekeraars. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Petulia van Tiggelen: 06 23464522 of stuur een bericht naar petulia@nieuwlichtopherstel.nl

Overzicht tarieven:

Particulier:
Eerste consult van 1,5 uur                                             € 95,-
Vervolgconsult van 1,5 uur                                           € 85,-
Traject van vijf vervolgconsulten van 1,5 uur                         € 395,-

Zakelijk tarief (vergoeding vanuit werkgever):
Consult van 1,5 uur                                                        € 120,-
Zakelijk traject van vijf consulten van 1,5 uur             € 575,-

OVERIG

CONTACT

> info@nieuwlichtopherstel.nl
> 06 23464522

Back To Top